Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Kostnica – Mrtvaški ples

KarnerKostnica leži neposredno južno od farne cerkve v Metnici (Metnitz), na nadmorski višini 850 m. Gre za majhno osemkotno zgradbo s strmo piramidno streho in strešno laterno.
Vhod v kostnico v kletni etaži leži na vzhodni strani, kostnica v zgornjem obokanem prostoru pa na severni strani.
Freske mrtvaškega plesa so bile v njej naslikane kot pribl. 1,20 m širok in skupno 50 m dolg friz na zunanji steni.
Ker so bile freske izpostavljene vremenskim vplivom, so bile na določenih delih tako močno poškodovane, da so v letih 1968/69 najbolj ohranjene dele sneli in odnesli v restavracijsko delavnico Zveznega urada za spomeniško varstvo.
Leta 1989 sta Walter Campidell in Dietrich Wiedergut izdelala kopijo mrtvaškega plesa v fresko tehniki.
Za predlogo so služile deloma še ohranjene originalne freske, akvarelne kopije iz leta 1885 ter podobe iz Heidelberške lesorezne knjige.
Stare srednjeveške upodobitve iz preteklosti so tako v Mrtvaškem plesu dobile novo interpretacijo 'macabre', a tudi sugestivna ponazoritev plešoče Smrti, personalizirane v obliki napol razpadajočega trupla, je povezana z radikalno formulirano zahtevo po enakosti vseh družbenih slojev pred smrtjo. Ambivalentnost sporočila tematike slike se najbolj jasno kaže v pripadajočih besedilih, ki po eni strani moralizirajo, po drugi pa predstavljajo neposredno kritiko vladajočih slojev fevdalne družbe.

  • Historischer Karner Metnitz
  • Mittelalterl. Karner am Hemma-Pilgerweg
  • Mittelalterlicher Karner mit Freskenkopie
  • Karner um 1900_1